založené 1989

Služby

odvetvie

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Pôsobíme v oblasti stavebníctva, investovania developerských projektov, a projektovej prípravy, správy nehnuteľností a poskytovania služieb property a facility managementu a outsourcingu.

V oblasti stavebných činností ponúkame:

 • manažovanie a realizáciu stavieb
 • vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
 • dodávky, montáže a špeciálne inštalácie (oblasti kúrenia, zdravotechniky a elektrotechniky)
 • dodanie kompletných výrobkov pre realizáciu, vrátane dopravy
 • zabezpečenie predpísaných skúšok a dokladov ku kolaudácii stavieb
 • poradenskú a konzultačnú činnosť v stavebníctve 
BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMOV
+
DOMÁCNOSTÍ
0
SPOKOJNÝCH KLIENTOV
0 +
Windows of Skyscraper Business Office
bytovka

Priebeh realizácie stavieb/stavebné poradenstvo

lok

1

Výber vhodnej lokality / nehnuteľnosti

 • Príprava a analýza podkladov
 • Posúdenie možných rizík
 • Odhad nákladov a výnosov
 • Predbežné štúdie – feasibility studies
iz

2

Príprava projektu

 • Optimalizácia návrhov projektanta
 • Predpokladané náklady a rozpočty
 • Príprava dokumentácie
 • Poradenstvo pri dodávateľských zmluvných vzťahoch
medium-shot-architect-talking-phone

3

Realizácia projektu

 • Zabezpečenie potrebnej projektovej dokumentácie
 • Riadenie a kontrola kvality stavebných prác
 • Riadenie zmien projektu , kontrola nákladov
 • Preberanie hotového diela – stavby
 • Skúšobná prevádzka
A door handle with a key on a wooden door

4

Finalizácia projektu

 • Odstraňovanie reklamácií a vád
 • Zabezpečenie riadnej prevádzky
 • Ukončenie projektu, kontrola
 • Konzultácie a poradenstvo

odvetvie

Interiér a design

Interiér na kľúč, komplexná služba od jedného dodávateľa.
Zaoberáme sa zariaďovaním obchodných, kancelárskych, hotelových, športových, reštauračných a bytových interiérov. Ponúkame Vám možnosť výberu zo štandardných katalógových štýlov alebo atypické zariadenie a dizajn na mieru. Zabezpečíme projektovú dokumentáciu, návrh, realizáciu, dodávku a montáž vrátane všetkých profesií v čo najkratšom čase na profesionálnej úrovni za rozumnú cenu. Náš tím sa skladá skúsených ľudí, ktorí sa podieľali na významných projektoch, referencie ich prác môžete nájsť v galérií na našej stránke.

Hlavné činnosti v tomto sektore:

 • interiér na kľúč
 • stavebné úpravy interiérov
 • nábytok a zariadenie na mieru
 • výroba atypických nábytkov
 • komplexné služby profesií
 • dodávka interiérových doplnkov
BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMOV
+
DOMÁCNOSTÍ
0
SPOKOJNÝCH KLIENTOV
0 +
Interior of spacious kitchen with concrete wall.3d rendering
Cabinet designs for living room on wooden wall background,3d rendering

odvetvie

Poradenstvo, obchod, marketing

Prostredníctvom inovatívneho prístupu naša spoločnosť pôsobí v oblasti individuálneho poradenstva, v oblasti obchodných riešení. Našim cieľom je maximálna efektívnosť hlavnej činnosti podnikov a ich zamestnancov. Chceme pomôcť manažérom motivovať a inšpirovať svojich kolegov a predajcom aby mali spokojných zákazníkov. Tento prístup ovplyvňuje a zaručuje vysokú kvalitu služieb a tovaru. V dnešnej rýchlo sa meniacej dobe vo svete obchodu a rýchleho rastu rôznych požiadaviek zákazníkov aj vďaka informačných technológií, sa mení obchod ako aj jeho riadenie. Dobrý obchod by mal rýchlo reagovať na tieto zmeny. Pomalá reakcia vášho obchodu voči potrebám zákazníkov, môže spôsobiť nižšiu efektivitu, spomalenie produkcie a rastu podniku, ako aj jeho úplného krachu. Rýchle a flexibilne sa prispôsobiť potrebám zákazníkov znamená úspech!

Hlavné činnosti v tomto sektore:

 • monitoring podniku a interných aplikácií
 • manažment, strategický manažment
 • rozvoj obchodu
 • komunikácia a osobný rozvoj
 • rozvoj zručností zamestnancov
 • predajné zručnosti
 • naštartovanie obchodu
BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMOV
+
DOMÁCNOSTÍ
0
SPOKOJNÝCH KLIENTOV
0 +
Top view of professional investment advisor woman consulting about financial plan with business management.
por1