Služby

STAVEBNÍCTVO A NEHNUTEĽNOSTI

Stavebníctvo a nehnuteľnosti

Pôsobíme v oblasti stavebníctva, investovania developerských projektov, a projektovej prípravy, správy nehnuteľností a poskytovania služieb property a facility managementu a outsourcingu.

V oblasti stavebných činností ponúkame:

 • manažovanie a realizáciu stavieb
 • vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
 • dodávky, montáže a špeciálne inštalácie (oblasti kúrenia, zdravotechniky a elektrotechniky)
 • dodanie kompletných výrobkov pre realizáciu, vrátane dopravy
 • zabezpečenie predpísaných skúšok a dokladov ku kolaudácii stavieb
 • poradenskú a konzultačnú činnosť v stavebníctve 

Priebeh realizácie stavieb/stavebné poradenstvo

1. Výber vhodnej lokality / nehnuteľnosti

 • Príprava a analýza podkladov
 • Posúdenie možných rizík
 • Odhad nákladov a výnosov
 • Predbežné štúdie – feasibility studies

2. Príprava projektu

 • Optimalizácia návrhov projektanta
 • Predpokladané náklady a rozpočty
 • Príprava dokumentácie
 • Poradenstvo pri dodávateľských zmluvných vzťahoch

3. Realizácia projektu

 • Zabezpečenie potrebnej projektovej dokumentácie
 • Riadenie a kontrola kvality stavebných prác
 • Riadenie zmien projektu , kontrola nákladov
 • Preberanie hotového diela – stavby
 • Skúšobná prevádzka

4. Finalizácia projektu

 • Odstraňovanie reklamácií a vád
 • Zabezpečenie riadnej prevádzky
 • Ukončenie projektu, kontrola
 • Konzultácie a poradenstvo
created by: azn webdesign